Kunstværker

Ved affotografering af diverse kunstværker, der skal bruges til tryksager og indsendelser til censurere udstillinger, er det vigtigt at farver og dybde er nøjagtigt gengivet.

Her kan jeg tilbyde den korrekte lyssætning og hvidbalance, samt efterfølgende bearbejdning.